Çumra Mahalleleri Nüfusu Konya

Konya ilinin ilçesi olan Çumra mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.

Yıl İlçe Mahalle Adı Mahalle Nüfusu
2018Çumraİçeriçumra Mah.6.801
2018Çumraİzzetbey Mah.4.829
2018ÇumraBardakçı Mah.4.577
2018ÇumraBakkalbaşı Mah.4.204
2018ÇumraMeydan Mah.4.158
2018ÇumraBağlar Mah.3.546
2018ÇumraKarkın Mah.3.229
2018ÇumraYenidoğan Mah.3.159
2018ÇumraBaraj Mah.2.770
2018ÇumraAlibeyhüyüğü Mah.2.689
2018ÇumraOkçu Mah.2.537
2018ÇumraÇaybaşı Mah.2.306
2018ÇumraCumhuriyet Mah.2.092
2018ÇumraTaşağıl Mah.1.452
2018ÇumraGüvercinlik Mah.1.422
2018ÇumraYenisu Mah.1.141
2018ÇumraGökhüyük Mah.865
2018ÇumraHürriyet Mah.859
2018ÇumraBüyükaşlama Mah.822
2018ÇumraTürkmencamili Mah.812
2018ÇumraÜçhüyük Mah.797
2018ÇumraArıkören Mah.795
2018ÇumraKüçükköy Mah.757
2018ÇumraTürkmenkarahüyük Mah.700
2018ÇumraYeni Mah.656
2018ÇumraAbditolu Mah.623
2018ÇumraUzunkuyu Mah.603
2018ÇumraApa Mah.580
2018ÇumraÇiçekköy Mah.526
2018ÇumraAlemdar Mah.488
2018ÇumraAvdul Mah.466
2018ÇumraApasaraycık Mah.466
2018ÇumraDoğanlı Mah.451
2018ÇumraAdakale Mah.451
2018ÇumraÜrünlü Mah.434
2018ÇumraSürgüç Mah.419
2018ÇumraDinek Mah.364
2018ÇumraBalçıkhisar Mah.341
2018ÇumraDedemoğlu Mah.335
2018ÇumraFethiye Mah.290
2018ÇumraÇukurkavak Mah.272
2018ÇumraDineksaray Mah.249
2018ÇumraKuzucu Mah.200
2018ÇumraTahtalı Mah.176
2018ÇumraAlıssa Mah.171
2018ÇumraErentepe Mah.152
2018ÇumraSeçme Mah.127
2018ÇumraYörükcamili Mah.126
2018Çumraİstiklal Mah.125
2018Çumraİnli Mah.115
2018ÇumraBeylerce Mah.102
2018ÇumraDinlendik Mah.97
2018ÇumraAfşar Mah.68

Çumra Mahalleleri Nüfusu 2017

Yıl İlçe Mahalle Adı Mahalle Nüfusu
2017Çumraİçeriçumra Mah.6.859
2017Çumraİzzetbey Mah.4.759
2017ÇumraBardakçı Mah.4.535
2017ÇumraBakkalbaşı Mah.4.176
2017ÇumraMeydan Mah.3.975
2017ÇumraBağlar Mah.3.563
2017ÇumraYenidoğan Mah.3.224
2017ÇumraKarkın Mah.3.193
2017ÇumraBaraj Mah.2.830
2017ÇumraAlibeyhüyüğü Mah.2.701
2017ÇumraOkçu Mah.2.575
2017ÇumraÇaybaşı Mah.2.237
2017ÇumraCumhuriyet Mah.1.984
2017ÇumraTaşağıl Mah.1.442
2017ÇumraGüvercinlik Mah.1.381
2017ÇumraYenisu Mah.1.139
2017ÇumraHürriyet Mah.857
2017ÇumraGökhüyük Mah.833
2017ÇumraTürkmencamili Mah.809
2017ÇumraArıkören Mah.807
2017ÇumraBüyükaşlama Mah.802
2017ÇumraÜçhüyük Mah.780
2017ÇumraKüçükköy Mah.710
2017ÇumraTürkmenkarahüyük Mah.682
2017ÇumraYeni Mah.645
2017ÇumraUzunkuyu Mah.607
2017ÇumraAbditolu Mah.601
2017ÇumraApa Mah.567
2017ÇumraÇiçekköy Mah.522
2017ÇumraAlemdar Mah.483
2017ÇumraAvdul Mah.476
2017ÇumraApasaraycık Mah.466
2017ÇumraDoğanlı Mah.446
2017ÇumraAdakale Mah.398
2017ÇumraDinek Mah.378
2017ÇumraÜrünlü Mah.371
2017ÇumraSürgüç Mah.366
2017ÇumraBalçıkhisar Mah.345
2017ÇumraDedemoğlu Mah.333
2017ÇumraFethiye Mah.281
2017ÇumraÇukurkavak Mah.271
2017ÇumraDineksaray Mah.233
2017ÇumraKuzucu Mah.193
2017ÇumraAlıssa Mah.178
2017ÇumraTahtalı Mah.169
2017ÇumraErentepe Mah.135
2017Çumraİstiklal Mah.126
2017ÇumraSeçme Mah.122
2017Çumraİnli Mah.115
2017ÇumraYörükcamili Mah.109
2017ÇumraDinlendik Mah.89
2017ÇumraBeylerce Mah.73
2017ÇumraAfşar Mah.68

Çumra Mahalleleri Nüfusu 2016

Yıl İlçe Mahalle Adı Mahalle Nüfusu
2016Çumraİçeriçumra Mah.6.905
2016ÇumraBardakçı Mah.4.467
2016Çumraİzzetbey Mah.4.292
2016ÇumraBakkalbaşı Mah.4.255
2016ÇumraMeydan Mah.3.698
2016ÇumraBağlar Mah.3.535
2016ÇumraYenidoğan Mah.3.243
2016ÇumraKarkın Mah.3.232
2016ÇumraBaraj Mah.2.960
2016ÇumraAlibeyhüyüğü Mah.2.746
2016ÇumraOkçu Mah.2.612
2016ÇumraÇaybaşı Mah.2.176
2016ÇumraCumhuriyet Mah.2.017
2016ÇumraTaşağıl Mah.1.448
2016ÇumraGüvercinlik Mah.1.384
2016ÇumraYenisu Mah.1.144
2016ÇumraHürriyet Mah.908
2016ÇumraGökhüyük Mah.872
2016ÇumraArıkören Mah.815
2016ÇumraBüyükaşlama Mah.812
2016ÇumraTürkmencamili Mah.804
2016ÇumraApa Mah.800
2016ÇumraÜçhüyük Mah.787
2016ÇumraKüçükköy Mah.725
2016ÇumraTürkmenkarahüyük Mah.680
2016ÇumraYeni Mah.656
2016ÇumraAbditolu Mah.609
2016ÇumraUzunkuyu Mah.598
2016ÇumraÇiçekköy Mah.524
2016ÇumraApasaraycık Mah.484
2016ÇumraAlemdar Mah.480
2016ÇumraAvdul Mah.478
2016ÇumraDoğanlı Mah.446
2016ÇumraAdakale Mah.402
2016ÇumraDinek Mah.386
2016ÇumraÜrünlü Mah.373
2016ÇumraSürgüç Mah.358
2016ÇumraBalçıkhisar Mah.341
2016ÇumraDedemoğlu Mah.337
2016ÇumraFethiye Mah.295
2016ÇumraÇukurkavak Mah.267
2016ÇumraDineksaray Mah.239
2016ÇumraKuzucu Mah.208
2016ÇumraTahtalı Mah.192
2016ÇumraErentepe Mah.148
2016ÇumraSeçme Mah.123
2016Çumraİstiklal Mah.122
2016ÇumraYörükcamili Mah.122
2016Çumraİnli Mah.108
2016ÇumraDinlendik Mah.83
2016ÇumraBeylerce Mah.72
2016ÇumraAfşar Mah.68

Çumra Mahalleleri Nüfusu 2015

Yıl İlçe Mahalle Adı Mahalle Nüfusu
2015Çumraİçeriçumra Mah.6.960
2015ÇumraBardakçı Mah.4.355
2015ÇumraBakkalbaşı Mah.4.231
2015Çumraİzzetbey Mah.4.216
2015ÇumraMeydan Mah.3.499
2015ÇumraBağlar Mah.3.336
2015ÇumraYenidoğan Mah.3.240
2015ÇumraKarkın Mah.3.213
2015ÇumraBaraj Mah.2.929
2015ÇumraAlibeyhüyüğü Mah.2.746
2015ÇumraOkçu Mah.2.604
2015ÇumraÇaybaşı Mah.2.175
2015ÇumraCumhuriyet Mah.1.983
2015ÇumraTaşağıl Mah.1.447
2015ÇumraGüvercinlik Mah.1.402
2015ÇumraYenisu Mah.1.142
2015ÇumraHürriyet Mah.901
2015ÇumraGökhüyük Mah.879
2015ÇumraTürkmencamili Mah.843
2015ÇumraArıkören Mah.820
2015ÇumraBüyükaşlama Mah.784
2015ÇumraÜçhüyükler Mah.777
2015ÇumraApa Mah.732
2015ÇumraKüçükköy Mah.721
2015ÇumraTürkmenkarahüyük Mah.670
2015ÇumraYeni Mah.665
2015ÇumraUzunkuyu Mah.606
2015ÇumraAbditolu Mah.604
2015ÇumraÇiçekköy Mah.530
2015ÇumraAvdul Mah.490
2015ÇumraApasaraycık Mah.487
2015ÇumraAlemdar Mah.466
2015ÇumraDoğanlı Mah.437
2015ÇumraDinek Mah.400
2015ÇumraAdakale Mah.400
2015ÇumraSürgüç Mah.374
2015ÇumraÜrünlü Mah.372
2015ÇumraDedemoğlu Mah.336
2015ÇumraBalçıkhisar Mah.313
2015ÇumraFethiye Mah.302
2015ÇumraÇukurkavak Mah.271
2015ÇumraDineksaray Mah.241
2015ÇumraKuzucu Mah.213
2015ÇumraTahtalı Mah.193
2015ÇumraErentepe Mah.141
2015ÇumraSeçme Mah.128
2015Çumraİstiklal Mah.122
2015ÇumraYürükcamili Mah.118
2015Çumraİnli Mah.102
2015ÇumraDinlendik Mah.94
2015ÇumraBeylerce Mah.71
2015ÇumraAfşar Mah.71

Çumra Mahalleleri Nüfusu 2014

Yıl İlçe Mahalle Adı Mahalle Nüfusu
2014Çumraİçeriçumra Mah.7.014
2014ÇumraBakkalbaşı Mah.4.271
2014ÇumraBardakçı Mah.4.098
2014Çumraİzzetbey Mah.3.992
2014ÇumraYenidoğan Mah.3.336
2014ÇumraMeydan Mah.3.283
2014ÇumraBağlar Mah.3.266
2014ÇumraKarkın Mah.3.252
2014ÇumraBaraj Mah.3.011
2014ÇumraAlibeyhüyüğü Mah.2.765
2014ÇumraOkçu Mah.2.641
2014ÇumraÇaybaşı Mah.2.153
2014ÇumraCumhuriyet Mah.1.926
2014ÇumraTaşağıl Mah.1.462
2014ÇumraGüvercinlik Mah.1.433
2014ÇumraYenisu Mah.1.134
2014ÇumraHürriyet Mah.913
2014ÇumraGökhüyük Mah.880
2014ÇumraTürkmencamili Mah.876
2014ÇumraArıkören Mah.843
2014ÇumraÜçhüyükler Mah.789
2014ÇumraBüyükaşlama Mah.781
2014ÇumraApa Mah.761
2014ÇumraKüçükköy Mah.718
2014ÇumraYeni Mah.711
2014ÇumraTürkmenkarahüyük Mah.687
2014ÇumraUzunkuyu Mah.606
2014ÇumraAbditolu Mah.606
2014ÇumraÇiçekköy Mah.528
2014ÇumraApasaraycık Mah.508
2014ÇumraAvdul Mah.491
2014ÇumraAlemdar Mah.487
2014ÇumraDoğanlı Mah.452
2014ÇumraSürgüç Mah.425
2014ÇumraDinek Mah.416
2014ÇumraAdakale Mah.414
2014ÇumraÜrünlü Mah.376
2014ÇumraBalçıkhisar Mah.335
2014ÇumraDedemoğlu Mah.329
2014ÇumraFethiye Mah.298
2014ÇumraÇukurkavak Mah.268
2014ÇumraDineksaray Mah.252
2014ÇumraKuzucu Mah.221
2014ÇumraTahtalı Mah.201
2014ÇumraErentepe Mah.141
2014ÇumraSeçme Mah.130
2014Çumraİstiklal Mah.122
2014ÇumraYürükcamili Mah.119
2014Çumraİnli Mah.106
2014ÇumraDinlendik Mah.82
2014ÇumraAfşar Mah.75
2014ÇumraBeylerce Mah.70

Çumra Mahalleleri Nüfusu 2013

Yıl İlçe Mahalle Adı Mahalle Nüfusu
2013Çumraİçeriçumra Mah.7.005
2013ÇumraBakkalbaşı Mah.4.166
2013ÇumraBardakçı Mah.4.045
2013Çumraİzzetbey Mah.3.904
2013ÇumraYenidoğan Mah.3.296
2013ÇumraBağlar Mah.3.204
2013ÇumraKarkın Mah.3.179
2013ÇumraMeydan Mah.3.120
2013ÇumraBaraj Mah.3.012
2013ÇumraAlibeyhüyüğü Mah.2.774
2013ÇumraOkçu Mah.2.690
2013ÇumraÇaybaşı Mah.2.140
2013ÇumraCumhuriyet Mah.1.937
2013ÇumraTaşağıl Mah.1.437
2013ÇumraGüvercinlik Mah.1.437
2013ÇumraYenisu Mah.1.147
2013ÇumraHürriyet Mah.944
2013ÇumraGökhüyük Mah.870
2013ÇumraTürkmencamili Mah.863
2013ÇumraArıkören Mah.850
2013ÇumraÜçhüyükler Mah.793
2013ÇumraBüyükaşlama Mah.781
2013ÇumraApa Mah.779
2013ÇumraKüçükköy Mah.723
2013ÇumraYeni Mah.710
2013ÇumraTürkmenkarahüyük Mah.674
2013ÇumraUzunkuyu Mah.629
2013ÇumraAbditolu Mah.607
2013ÇumraÇiçekköy Mah.525
2013ÇumraApasaraycık Mah.514
2013ÇumraAvdul Mah.497
2013ÇumraAlemdar Mah.488
2013ÇumraDinek Mah.461
2013ÇumraDoğanlı Mah.438
2013ÇumraSürgüç Mah.431
2013ÇumraAdakale Mah.423
2013ÇumraÜrünlü Mah.357
2013ÇumraBalçıkhisar Mah.321
2013ÇumraDedemoğlu Mah.319
2013ÇumraÇukurkavak Mah.289
2013ÇumraFethiye Mah.287
2013ÇumraDineksaray Mah.252
2013ÇumraKuzucu Mah.225
2013ÇumraTahtalı Mah.200
2013ÇumraErentepe Mah.150
2013ÇumraSeçme Mah.133
2013Çumraİstiklal Mah.129
2013ÇumraYürükcamili Mah.128
2013Çumraİnli Mah.107
2013ÇumraDinlendik Mah.83
2013ÇumraBeylerce Mah.74
2013ÇumraAfşar Mah.72

Çumra Mahalleleri Nüfusu 2012

Yıl İlçe Mahalle Adı Mahalle Nüfusu
2012ÇumraBakkalbaşı Mah.4.163
2012ÇumraBardakçı Mah.4.003
2012Çumraİzzetbey Mah.3.859
2012ÇumraYenidoğan Mah.3.271
2012ÇumraBağlar Mah.3.211
2012ÇumraMerkez Mah.3.203
2012ÇumraBaraj Mah.3.051
2012ÇumraMeydan Mah.2.894
2012ÇumraMerkez Mah.2.755
2012ÇumraMerkez Mah.2.665
2012ÇumraPiriahmetli Mah.2.114
2012ÇumraÇaybaşı Mah.2.059
2012ÇumraCumhuriyet Mah.1.923
2012ÇumraSarıaliler Mah.1.765
2012ÇumraMinare Altı Mah.1.693
2012ÇumraMerkez Mah.1.470
2012ÇumraErkalan Mah.1.154
2012ÇumraHürriyet Mah.893
2012ÇumraEsatpaşa Mah.893
2012ÇumraMerkez Mah.865
2012ÇumraMerkez Mah.855
2012ÇumraYeni Mah.721
2012ÇumraApa Merkez Mah.614
2012ÇumraMehmet Kınalı Mah.512
2012ÇumraMerkez Mah.493
2012ÇumraApa Yenimescit Mah.196
2012Çumraİstiklal Mah.132

Yorumlar & Bilgiler

Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.

Yorum veya bilgi ekleyebilirsiniz Siyasi, küfür, hakaret, propaganda, reklam, üçüncü bir şahsı küçültücü sözler içeren yorumlar onaylanmamaktadır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kullanım koşulları ve Gizlilik sayfamızı inceleyiniz..